• Start date:
  • 16 December 2019
  • Duration:
  • 5 days
  • Intended Audience:
  • General practitioner, Medical specialist, Trainer, Student

Accreditations

  • ABAN:
  • 24

PHM requests new forms of governance between professionals and between organisations, as well as in the regulatory mechanisms. Often networks are the next organisational form that is shown in health care. These networks form their own new forms of governance. Latest insights in the organisational and financial arrangements between professionals, organisations, payers and policy makers are taught and discussed. International examples of the application of principles of PHM with focus on the cooperation modalities will illustrate the ways of implementing these new forms of health care organisations. The evaluation methodology of these new forms of governance is not straightforward. With the students the various possibilities of assessing the effects of the new forms of governance in terms of added value for the population. Students are challenged to realise their own governance infrastructure and evaluation design for their own identified population.

Combination of learning and applying new knowledge
Theoretical lectures and methodology will be complemented with practical work through the Population and Governance Lab with and within the population and organizations in The Hague area. This winter course is an in-depth addition to the knowledge acquired during the PHM Summercourse, but is also very valuable for those who are new to the subject PHM. It is open to Summercourse students as well as to new applicants.

Massive Open Online Course
New part of this Governance course is the Massive Open Online Course (MOOC) Population Health Management. This online course starts every six weeks on Coursera. We ask you to attend the MOOC as preparation for the on campus course Governance. 

Learning objectives
At the end of the course, participants should be able to:- Explain and compare basic models of health care structures and models of care and identifying their differences/similarities and strengths/weaknesses in international contexts.
- Independently generate and summarize knowledge about the governance of population health, based on existing research, reports, and empirical data.
- Independently analyze problems of inter-organizational collaboration related to specific health risk groups by applying a stakeholder analysis and using social network analytical methods.
- Provide written and verbal policy recommendations based on the analysis, and make decisions from the daily management perspective of an institution for the care or cure of specific health risk groups.

The Population Health Management, Governance (PHM-governance) course aims at:

  • Professionals who are able to work together in enhancing the health care system and advocating health care solutions in the broadest sense.
  • Professionals who want to take responsibilities and organize an integrated approach to improve health in defined risk populations.
  • Organizations that support the transformation into integrated health systems.

Target groups
The partners of the LUMC- Campus The Hague offer the first winter course in PHM governance, organized in cooperation with the Campus The Hague Faculty of Governance and Global Affairs (FGGA) for health care professionals (-trainees) and master students that are or want to become change agents to organize a more integrated health care system have an open attitude towards a new paradigm for health care.

 

Iemand die ziek is, wil boven alles weer beter worden. Bij het aanbieden van zorg, werken steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen volgens de principes van waardegedreven zorg. Een essentieel onderdeel hiervan is governance, oftewel de organisatie van de gezondheidszorg. Wilt u weten hoe u de organisatie van uw zorginstelling kunt afstemmen op de wensen van de patiënt? Meld u dan aan voor de Winter School Governance van de LUMC-Campus Den Haag.

Waardegedreven zorg
Bij het realiseren van waardegedreven zorg staan een goede en betaalbare zorg voorop. Dit allemaal met de wensen en maatstaven van de patiënt als uitgangspunt. Daarvoor is een intensieve samenwerking tussen professionals en organisaties in de zorg nodig. Vanuit Den Haag kijken we hoe de inzet van Population Health Management daarbij kan helpen.

Momenteel zijn er drie grote verschuivingen gaande in de organisatie van de gezondheidszorg. Dit zijn de focusverandering van zorg naar Population Health, een vergrote aandacht voor sociale determinanten van gezondheid én een groeiend aantal betrokken zorgorganisaties in de zorgverlening.

Stem uw zorgorganisatie af op de patiënt
Bent u werkzaam als zorgprofessional, beleidsmaker of onderzoeker? Dan is het programma van deze Winter School volledig op u afgestemd. Ook kunt u zich inschrijven als u een masterstudie volgt op het gebied van beleid of zorg. Na het volgen van deze Winter School weet u hoe een grote zorgorganisatie op verschillende niveaus opereert. U leert hoe u zorg in kunt richten vanuit de gezondheidsbehoefte van de populatie. Daarnaast bent u na afloop van de Winter School u in staat om als sparringpartner voor u organisatie op te treden. Wilt u alvast een voorproefje? Start dan met onze massive online open course: Population Health Governance.

Uitdagingen van het huidige- en toekomstige zorgsysteem
​​​​​​​
Tijdens de Winter School kunt u deelnemen aan de interactieve lezingen van experts met een achtergrond in bestuurskunde, sociale netwerkanalyse en zorgnetwerken. Onder het ontstaan en de uitdagingen van het huidige- en toekomstige zorgsysteem komen aan bod. De aanwezige sprekers geven daarnaast tips op het gebied van strategie en lobbytechnieken. De opgedane kennis kunt u in het middagprogramma direct toepassen op uw eigen casus.  

Button aanmelden: https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2019/population-health-management-winter-school-governance/

 

Please see the programma attached

Zie de bijlage voor het programma 

 

LUMC Campus
Turfmarkt 99, 2511 DV Den Haag
Health care professionals  € 1.250,00
PhD (candidate) €    625,00
Student for free €        0,00